Technická správa budov

Technická správa budov je souhrn služeb, které zabezpečují bezproblémový chod objektu z hlediska majitele, nájemců a ostatních uživatelů v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními.

 

Příklad služeb, které nabízíme:

 • Běžná údržba a zajištění provozu budov   
 • Opravy rozvodů vody – zajišťování drobných oprav, výměny baterií, sifonů, sprchových holí a koncovek, opravy kohoutků, netěsností rozvodů, výměny splachovačů, WC a jejich příslušenství
 • Opravy sociálních zařízení – netěsnosti rozvodů vody a kanalizace, čištění kanalizace a vpustí, výměny splachovačů, WC, baterií
 • Opravy topných rozvodů a zařízení výměníkových stanic – odstraňování netěsností, výměny ventilů, topných těles, registrů, odvaděčů kondenzátu, čerpadel, ventilátorů, izolací , opravy výměníků včetně regulace
 • Opravy ohřívačů TUV – odstraňování netěsností, výměny ventilů, odvaděčů kondenzátu, čerpadel, izolací, regulace
 • Drobné stavební a zednické práce
 • Inspekční elektro údržba budov
 • Inspekční údržba budov
 • Kontrolní pochůzky po budovách, monitorování stavu budov a stavu jejího příslušenství
   

 

V této oblasti Vám můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti s technickou správou budov podloženou mnoha referencemi jako je např:

 

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Centra a.s.
 • Správa majetku Praha 14 a.s.
 • SKM Praha 3
 • IKON Praha