Historie společnosti

Firma Markul Controls s.r.o. byla v roce 2005 v důsledku rozvoje a rozšíření působnosti ve více oborech transformována z firmy Jaromír Kulhavý Markul Controls, která je na trhu od roku 1992. Stala se nástupnickou organizací přebírající veškeré závazky a pohledávky.

 

Naším nosným programem je od doby založení projekce, dodávka, montáž a servis měřící a regulační techniky.

 

Postupem času došlo k rozšíření působnosti na komplexní dodávky v oblasti vytápění a klimatizace.

 

Od roku 1995 jsme rozšířily naše služby na servis měření tepla včetně pravidelných, zákonem daných kalibrací.

 

Další neoddělitelnou sekcí působnosti je dodávka, montáž a servis vč. kalibrací detekce CO v hromadných garážích. Dále komplexně zajišťujeme provoz tepelných celků do 1 MW a provoz hromadných garáží.

 

Od roku 2000 firma investovala do rozvoje vlastního zázemí v obci Svojetice kde má nyní kanceláře,výrobní halu rozváděčové techniky a skladové prostory. V roce 2007 jsme rozšířily podnikání o provoz dvou vlastních tenisových kurtů s umělým povrchem a restaurací v areálu sídla ve Svojeticích.